Cevi so namenjene prezračevanju, dovodu zgorevalnega zraka pečem, razvodu toplega zraka od generatorjev
toplote
(npr. kaminski vložek z ventilatorjem) do željenega mesta.
Niso primerne za odvod dimnih plinov niti za dimovod (povezava peči z dimnikom).

CENIK